Říjen 2011


Pomoc v nouzi

23. října 2011 v 13:40 Příběhy
POMOC V NOUZI

"Blíži se večer a já jsem za celý den neměl pořádné jídlo.
Těch pár drobných, co mám v kapse, na večeři nestačí.
Raději bych je nechal na zítřejši snídani.Cožpak Bůh na mne dočista zapomněl?
Vždyť slíbil, že se postará o každého člověka! Zkusím poprosit v některém domě o jídlo,
snad Bůh obměkčí jejich srdce a nepošlou mě hladového pryč."Stopy

23. října 2011 v 13:39 Příběhy
STOPY

Jedné noci jsem měl zvláštní sen.
Šel jsem s Bohem, svým Pánem,
po písčitém pobřeží.Na temném
nebi se promítal fim mého života.
Provázely jej dvoje stopy v písku.
Udivilo mě, že v těch nejtěžších
s nejsmutnějších obdobích mého
života se objevovaly stopy jen jedny.
V rozpacích jsem se zeptal : " Pane,
Ty jsi mi slíbil, že vždy půjdeme
spolu. Ale teď vidím, že v době
nejtěžších zkoušek jsem šel sám.
Proč jsi nebyl se mnou, když jsem
Tě nejvíc potřeboval? " Na to mi Bůh
odpověděl: " Právě tam, kde vidíš
v písku jen jedny jediné šlápěje,
tam jsem tě nesl ve své náruči."

( Zdroj : Stopy , BTM)

Chatrč- William Paul Young

23. října 2011 v 13:39 Knihy

Chatrč : Kde se tragédie střetává s věčností
Anotace

Missy, nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse, je unesena během rodinného výletu a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O několik let později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, který vypadá, jako by byl od Boha, a ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, navždy změní jeho život.
Je téměř neskutečné, že se kniha, kterou si její autor původně vytiskl sám pouze v několika kopiích pro svou rodinu a své nejbližší přátele, stala bestsellerem deníku New York Times, přeloženým do 35 jazyků. Chatrč oslovila miliony čtenářů svérázným, ale srozumitelným obrazem Boha, soucitného tváří v tvář velkému zlu. Na mnohé z nich zapůsobil velký smutek hlavní postavy, to strašlivé břemeno, které často doprovází těžkou ztrátu a je tak běžnou součástí lidského údělu, že nás to nutí se ptát: Kde je Bůh, když ho nejvíce potřebujeme? A kdo vlastně je Bůh? Chatrč však není jen knihou o hledání Boha, ale mnohem více příběhem o tom, jak člověk tváří v tvář zlu a bolesti nalézá sebe sama.

Můj názor :

Tato kniha rozhodně stojí za přečtení.
Opravdu mě dojala a otevřela mi oči.
Je přímou cestou do srdce.
Je to už delší dobu, co jsem tu knihu četla, ale pořád vzpomínám na některé pasáže.
Láska, víra a umění odpouštět je to, co dnes lidem chybí.
Nedůvěřujeme Bohu a snažíme se za každou cenu ukázat všem, že za naše problémy může právě ON.
Často říkáme, že kdyby Bůh byl, podobné věci by nedopustil.
My ale nevíme, co pro nás má Bůh přichystané.
Odpouštění bolí. Je těžké se smířit s krutostí života.
Bůh nám ale dává sílu a přínáší úlevu naším srdcím.
Pro každého z nás tato kniha bude znamenat něco jiného.
Někdo si ji zamiluje, jiný ji bude nenávidět.
Nikoho z nás ale nenechá lhostejného.
Bůh skrze tyto stránky mluví k naším srdcím.
Je krásné vědět, že i v těch nejhorších chvílích On je s námi !Obálka titulu Chatrč


Žalm 121

23. října 2011 v 13:38 Verše z Bible
Žalm 121

Píseň k pouti.
Pozvedám své oči k horám:
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí
ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého,
on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení
nyní i navěky.Vím, že jsi se mnou ....

23. října 2011 v 13:37 Já a víra
Jsem věřící člověl, ale přesto prožívám těžké chvíle, které jsou pro mě zkouškou mé víry.
Vím, že Bůh je se mnou.
Hodněkrát se mi stalo, že jsem Ho prosila,
aby mi pomohl, a najednou se to zvrtlo.
Jakoby na mě zapomněl.
Přestalo se mi dařit a já si jenom v duchu opakovala :
" Bože, proč jsi to udělal? Proč jsi mi nepomohl.Vždyť jsem se k Tobě modlila.
Prosila jsem Tě o pomoc. Kde jsi, když Tě potřebuji ?? "