Leden 2012

Autorem Bible nemůže být Bůh...?

30. ledna 2012 v 14:45 Co je to Bible ?
" Vy tedy tvrdíte, že Bible je Boží slovo? " řekl kterýsi nevěrec jednomu křesťanovi. " Jděte, to jsou povídačky. "
" Jenomže, " odpověděl věřící, : ona to přece sama říká, že jejím autorem je Bůh. "
" Ovšem, lidé, kteří ji psali, to tvrdili, že ji psali pod vedením Ducha Svatého."
" V tom případě je tedy Bible tím, co vy si o ní myslíte : podvodem, a její pisatelé jsou lháři. "
" Ano, to si opravdu myslím. "
" vy ale jistě dobře víte, že čestní lidé neklamou a nelžou? "
"Zcela jistě."
" Ale povězte mi : odsuzuje Bible hřích či nikoli? Cožpak neohlašuje zlým lidem, že budou potrestáni ? "
" Ano, odsuzuje je. "
" Odsuzuje a trestá Bible lež a podvod? "
" Zcela určitě. "
" V tom případě tedy psali zlí lidé, lháři a podvodníci knihu, která odsuzuje jejich vlastní hříchy. Zdá se vám to logické ? "
" Ne, vlastně ne..." musel odpovědět onen nevěřící, a rychle se snažil zavést rozhovor někam jinam.


Významní lidé o Bibli...

29. ledna 2012 v 13:30 Co je to Bible ?
" Bible není antická, ani není moderní, - je věčná." - Martin Luther

Dopis Tobě !

29. ledna 2012 v 12:56 Co je to Bible ?
Bibe je " Boží dopis Tobě " .
Bůh Ti napsal !
Skrze Bibli k Tobě mluví veliký, všemohoucí Bůh.
Chce Ti " Svým dopisem " ukázat cestu ke štěstí, radosti a k věčnému životu.
Je jen na Tobě, zda si " Jeho dopis " přečteš...
Pokud budeš číst Jeho svaté Slovo a dělat, co Ti Bůh říká, nikdy nebudeš litovat !!


Pomsta nebo odpuštění ?

15. ledna 2012 v 17:27 Otázky a odpovědi
Ano, tohle je velmi těžká otázka. Kdyby se nás někdo zeptal, zda bychom uměli odpustit člověku, který nám hrozně ublížil, co bychom mu odpověděli ? Jsem si jistá, že polovina z nás by řekla, že ano. Ale je to opravdu tak ? Nejsou to náhodou jenom slova ?? Odpouštět není jednoduché. Je jen na nás, zda se tomu chceme učit !

Obavy...?

7. ledna 2012 v 19:33 Já a víra
Mám snad strach?? Vždyť není z čeho !!
Ano. Už to tak bude. Každý pátek chodím na křesťanské skupinky.
Včera mě jeden kluk z " vedení " požádal, abych si příští setkání připravila já.
Mělo by to být o SVATÝCH. Každý si sice připraví něco o tom " svém ".
Ale já to mám celé řídit tj. motlidba, nějaké slovo na začátek, Svatá Anna, diskuze a prostě všechno.
Bude to poprvé, co něco takového budu dělat.
O Vánocích jsem měla takové tušení. Jakoby mi něco říkálo že další skupinky budu mít já.
Přesto, když mi to včera oznámili trochu mě to polekalo. Vím, že se nemám čeho bát.
Bůh určitě chtěl aby to tak bylo. Jenomže se nemůžu zbavit pocitu, že něco udělám špatně. Bude ticho, všichni budou čekat, co řeknua já najednou nebudu vědět jak dál.
K tomu všemu příští týden mám hrozně perný. Vůbec nevím, jak to budu všechno ztíhat :(
Nevím, jestli mě chápete. Je to divné. Z jedné strany jsem hrozně ráda, ale z druhé mám obavy...