Srpen 2012

Místo pro naději

9. srpna 2012 v 19:01 Příběhy
Další velmi zajímavý příběh. Je z letáčku vydaného BTM.

Kdo může za Kristovu smrt ?

8. srpna 2012 v 21:56 Otázky a odpovědi
Dneska bych se chtěla zamyslet nad tím, kdo vlastně může za Ježíšovu smrt.
Někdo by možná, řekl, že všechno je to vina Jidáše. Někdo další by mohl tvrdit, že za to mohli lidé žijící v té době, kteří ho odsoudili.
Odpověď je však úplně jiná !
Možná se to někomu zdá šokující a nemožné, ale za Ježíšovu smrt jsme zodpovědní my všichni.
Proč ? Jak je to možné ?
Odpověď zní : Protože jsme všichni zhřešili. Jsou to naše hříchy, které způsobily Jeho smrt.
Ježíš zemřel za MĚ i za TEBE !! Zemřel, abychom mohli být spasení !!

Když...

7. srpna 2012 v 19:20 Myšlenky
Když nevím, jak žít dál, prosím Boha o pomoc !
Když mě všichni opustí, Ježíš bude se mnou !
Když mi smrt vezme všechno, On zůstane se mnou !
Když mě lidé odsoudí, vím, že poslední slovo má Ježíš !
Když se děsím při pohledu na svůj život, vzpomenu si, že Ježíš za mě zemřel !
Když se bojím Božího soudu, vím, že skrze Ježíše mi bude odpuštěno !

Když jsem s ním, jsem nejšťastnějším člověkem !! Neexistuje nic, čeho bych se musela bát. Vím, že On mě vede. Ví, co je pro mě dobré. On je Pánem mého života, mým světlem a nadějí !!

Řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít "
( Jan 11:25 )

Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
(Jan 14:6)

Belief

Dvakrát zachráněn

1. srpna 2012 v 17:55 Příběhy
Tento příběh mě opravdu oslovil. Ukazuje, jak mocný je Bůh. Je s námi v každé situaci a vždy nác bude chránit.
Neopustí své děti, je věrný... Bůh nás miluje. Dal svého vlastního syna, aby nás zachránil...
Nezapomínejme na to !!!